Publications

The Land of the Midnight Sun – En interaktiv PDF (2020)

I 2020 setter Vågan kommune i gang med en langsiktig kommunedelplan som skal regulere fremtidens arealforvaltning i Kabelvåg. I The Land of The Midnight Sun har Detour Collective laget et redskap for å åpne opp tenkning omkring slike prosesser. En såkalt kritisk kartografi. Utgangspunktet er kollektivets egne erfaringer og emosjoner knyttet til ulike kamper om samfunnet, og vår tilværelse i det. Kamper som forårsaker stress og press. Verket er avgangsprosjektet til kollektivet som består av Anna Näumann og Magnus Holmen, og ble ferdigstilt våren 2020.

Arbeidet kan lastes ned her:
https://naardetlukkerseg.art/Detour-Collective

Kronikker:

https://morgenbladet.no/ideer/2019/11/vi-trenger-nordland-kunst-og-filmhogskole