Film

Ser ikke skogen for bare trær! Pågående prosjekt / ongoing project

Kan en kort dokumentarfilm bli et rammeverk for å drøfte frem alternativer til den hierarkiske styringsmodellen der staten eller private selskaper suverent bestemmer atferdsreglene i allmenningen og med tung hånd og fryktkultur sørger for at reguleringene etterleves?

Ser ikke skogen for bare trær belyser en del av den nyere politiske historien til to av Norges allmenninger. I bygda Meråker, Trøndelag fylke er flere av bøndene lei av å føle seg som husmenn og av å måtte kikke seg nervøst over skulderen når de ferdes til egne setrer. Grunnen er at gårdbrukerne føler seg overkjørt av kommunens største grunneier, Meraker Brug. Meraker Brug eier i dag rundt 1,3 millioner mål, noe som tilsvarer 88 prosent av kommunens areal og dobbelt så mye som de totale arealene til Oslo Kommune. Meraker Brug eies av Astrup Fearnley Stiftelsen AS – som også eier samtidsmuseet på Tjuvholmen med samme navn, Samtidsmuseet er dermed Norges største private grunneier. I 2015 gikk 5 gårdeiere rettens vei for å utfordre Astrup Fearnleys utmarksimperium i Meråker kommune. Målet var å ta tilbake de enorme utmarkseiendommene som de mener Astrup Fearnley feilaktig har eid i over hundre år.

Manndalen i Troms og Finnmark er en annen bygd som har kjempet i over hundre år om eiendomsrett til Čáhput / Svartskogen. I 2001 vant Manndalingene en historisk seier over Staten. Dommen i Høyesterett konkluderte med at innbyggerne i Manndalen både har bruksrett og eiendomsrett til det store utmarksområdet. Grunnlaget for dommen var «alders tids bruk». Dommen har blitt beskrevet som historisk utover Manndalen og Norges grenser, og utfallet hadde sannsynligvis blitt en helt annen uten manndalingenes iherdige motstand mot myndighetene i over hundre år. 

Cementality, 4K, Color, Stereo, 13 min. 2019

/əˈbaʊt/, HD, Color, Stereo, 17:46. 2018

På Sørfinnset skole/ the nord land ble det i 2018 arrangert et båtreparasjonsverksted med reparasjon av en nordlandsbåt under ledelse av båtbygger Kai Linde, Rognan. Båten ble i august rodd fra Sørfinnset til Tromsø som en del av utstillingen Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm: Samarbeid 1993-2018 i Tromsø kunstforening. Filmen /əˈbaʊt/, er en dokumentasjon av båtreparasjonsverkstedet, å ble vist under det oppsummerende arrangementet Kystens dag på Tromsø kunstforening 17. november 2018. 

Watch at Vimeo  – you will need a password from us.

Shown at https://www.facebook.com/events/329150727903733/

Snowshoes, HD, Color, Stereo, 04:26 min. 2018

Roundtable – discussions about the future north. 2018

No Man’s Land, HD, Color, Stereo. 2018

To think that our mind is connected with other people’s minds is an idea of neighborhood, a community in and with our surroundings. In No Man’s Land this idea is challenged. Should the majority conform to the interests of the community which holds different views of life? Or is it more important to hide inside your own cave?

Watch at Vimeo  – you will need a password from us.

Shown at AMIFF – Arctic Moving Images Festival 2018